fredag 13 april 2012

Prisa Sanningen, etc, etc

Det var i år, Nådens och Sanningens år 1123 A.V., som undertecknad, broder Slavek, Sanningens ödmjuke och allra ringaste tjänare etc, etc, gav sig iväg på Den Stora Pilgrimsfärden, Det Största Äventyret, till det farliga, herrliga, nordliga länderna, att å Sanningens tjänst sprida Sanningen etc.

Ack, jag glömmer mig! Låt mig börja om. Sanningens år 1123 A.V., etc etc, var det år som Broder Igor, Sanningens store tjänare, broder Vranek, även han Sanningens store tjänare, samt jag själv, Sanningens ringaste tjänare av ringaste ödmjuka betydelse gav oss av på sagda Stora Äventyr! Så skall äventyret tecknas ner av mig, broder Slavek, i Sanningens ögon förvisso intet och ringa, etc. Låtom historien börja!

Vi voro betrodda att i Sanningens tjänst medfrakta, å den ödmjuka tjänarens klädsamt böjda rygg, det heligaste av heliga, Sankte Pius stränga pekfinger, må hans manande blick vägleda oss och hålla oss borta från osanningens krokiga stigar. Fräls oss ifrån frestelse, o store Pius, prisa Pius! "I din klara blick lyser Sannigens starkaste låga" hade jag utbrustit om jag så hade varit värdig, samt vacker sång.

Vi mötte å vägen en utmärglad ko, illa däran var den och den voro tillsammans med övriga kor till antalet trenne. Vidare färdades vi till en by där vi, broder Igor, border Vranek samt eder ödmjukaste nedtecknande tjänare, prisade Sanningen med sådan hög och fast röst att en stor festmåltid dukades fram till vår ödmjuka ära. Vi åto och sedan såvo vi, men däremellan botade vi med hjälp av de heligaste av heliga oreganoblad en ömklig kvinna med nervösa besvär. Igor, som alltid hava huvudet med sig botade även, medelst förflyttning å samtliga inblandade, däribland en välvuxen herre med mustasch om ej mitt minne sviker mig, en ung gosse av förvuxet utseende, i övrigt rosenkindat frisk.

Nej, nu räcker mitt blygsamma ljus ej till vidare nedtecknande, låtom oss alla avslutningsvis prisa den eviga Sanningen och se fram emot en ny dag imorgon!