onsdag 13 januari 2010

Min rörliga bild

Nu har du chansen att själv vara Brock för en dag! Ladda ner Brocks fantastiska rörliga bild, och styr med hjälp av en uråldrig estalisk sång Brock mot nya stordåd! Fördelerna med den rörliga bilden låter sig inte lätt samanfattas, men de äro: 1. Du kan vara Brock!

 2. Vacker musik och fantastiska miljöer.

 3. Självinstruerande och enkel att förstå!


Brocks rörliga bild är inte lämplig för barn eller alver eller andra känsliga personer. Den är nämligen skrämmande realistisk!


Upplev min rörliga bild här: Brocks rörliga bild. Kan du klara dig ända till slutet? Det kan hända att den rörliga bilden inte vill fungera för dig. Detta vore anledning till förtvivlan! Den rörliga bilden är komponerad för att fungera i de flesta sammanhang, men om den rörliga bilden känns som en besvikelse kan du följa följande ledtråd.


Instruktioner för den rörliga bilden är som följer:


 1. Starta den rörliga bilden och maximera ljudet!

 2. Pass opp! Symboler av olika slag falla nu emot dig! Stå emot impulsen att gömma dig, för detta är normalt i en rörlig bild!

 3. När en given symbol passerar det horisontellt dragna strecket är det dags att rappt och kvickt nedslå en tangent! Vilken tangent undrar du, kära läsare? Det står i instruktionerna! En ledtråd kan vara att symbolens placering på skärmen underlättar valet av korrekt tangent.

 4. Spela på tangenterna i takt med musiken!

5 kommentarer:

 1. När du är lugn, till freds. Passiv! En av de Trogna använder Kraften för kunskap och försvar, aldrig för attack.

  Dina vapen...du behöver dem inte.

  SvaraRadera
 2. Hörrö, yogurt! Stick och jäs i en armhåla någonstans i Kislev. Den här utmaningen klarar endast de trogna av.

  SvaraRadera
 3. Estimado señor Brocke:

  Estoy enviando en nombre de la Asociación de la Industria de Grabación de
  Estalia, Inc. (RIAE) y sus miembros gremios musicales. El RIAE es un comercio
  asociación cuyos miembros de los gremios crear, fabricar y distribuir
  aproximadamente ochenta y cinco (85) por ciento de toda la música legítima en Estalia.

  , Bajo pena de perjurio, que sostienen que la
  RIAE está autorizada para actuar en nombre de sus gremios miembros en cuestiones
  relacionados con la violación de su música, incluyendo la aplicación de
  de sus derechos de autor y los derechos de la magia de derecho común en el mundo conocido. (Aunque no contar Tilea. Esa parte de atrás del inframundo.)

  Hemos aprendido que el servicio (sin duda, ubicado en Tilea) acoge la música de la gran estima a don Miguel Zarbadoza en su
  Moving Picture. Esta música es propiedad de uno de
  nuestras empresas afiliadas, y no han sido autorizados para este tipo de uso. Nosotros
  tiene una creencia de buena fe en la Virgen de la Myrmidia Salvador, que la actividad antes descrita no está autorizado
  por el propietario de los derechos de autor Rt. Hon. Don MZ, Beato Myrmidia, o la ley Estalian. Afirmamos que el
  información de esta notificación es exacta, basada en la confidencial proporcionada
  para nosotros, por su majestuosidad y recolectores de inteligencia Don Rodolfos.

  Estamos pidiendo su ayuda inmediata para detener esta no autorizados
  actividad. En concreto, le pedimos que retire la música o la
  infracción Moving Picture de su sistema.

  Usted debe entender que esta carta constituye una notificación a usted que este pintor de su
  Moving Picture puede ser responsable de la actividad infractora se produzcan en su
  servicio. Además, en virtud de la mágica Copyright Centennium Ley, si
  caso omiso de este aviso, usted y / o tu blog también puede ser responsable por cualquier
  resultantes de infracción. Esta carta no constituye una renuncia a cualquier
  derecho a recuperar los daños ocasionados en virtud de una autorización como
  las actividades, y tales derechos, así como las reclamaciones de otro tipo de socorro están expresamente
  mantenerse.


  Puede ponerse en contacto conmigo en RIAE, casa pequeña en la esquina de Carrida San Pedro, Magritta 24, Scrying Piscina N º 32, o carrierpigeon Gonzalez@Magritta.Es,
  para discutir este aviso. Esperamos su respuesta. Saludos cordiales.

  Atentamente,

  González Cardenar
  VP, Anti-Piratería mágico
  RIAE

  SvaraRadera
 4. Och på Imperialistiska språk:
  Dear Sir Brocke:

  Jag kontaktar dig på uppdrag av Recording Industry Association of
  Estalia, Inc. (RIAE) och dess medlems musikaliska skrån. Den RIAE är en branschorganisation
  sammanslutning vars medlemsskrån skapa, tillverka och distribuera
  ungefär åttiofem (85) procent av alla legitima musik i Estalia.

  Under ed lämna vi att
  RIAE är bemyndigad att företräda sina medlemsorganisationer gillen i frågor
  som innebär intrång i deras musik, inklusive verkställande
  deras magiska upphovsrätt och gemensamma rättigheterna i den kända världen. (Även om man bortser Tilea. Den sämstaste delen av underjorden.)

  Vi har lärt oss att din tjänst (utan tvekan ligger i Tilea) är värd för musik av högt värderade Don Miguel Zarbadoza i er
  Moving Picture. Denna musik ägs av en av
  våra medlemsföretag och har inte godkänts för denna typ av användning. Vi
  har goda skäl att tro på Jungfrun frälsaren Myrmidia, att den ovan beskrivna verksamheten inte är auktoriserad
  av upphovsrättsinnehavaren Rt Hon Don MZ, Välsignad Myrmidia eller Estalian lag. Vi hävdar att
  informationen i detta meddelande är korrekt, baserat på den konfidentiella information angiven till oss, av Hans Majestät Don Rodolfos intelligenssamlare.

  Vi ber om er omedelbar hjälp att stoppa denna fantastiskt obehörigverksamhet. Specifikt ber vi att du tar bort musik eller
  intrång Moving Picture från ditt system.

  Du borde förstå att detta brev är att du meddelas att denna målare av din
  Moving Picture kan vara ansvariga för otillåten verksamhet som förekommer på din
  service. Dessutom, under den magiska Centennium upphovsrättslagen, om du
  ignorera detta meddelande, du och/eller din blogg/text/Mor/Far/Släkt kan också vara ansvarig för
  överträdelser som blir följden. Denna skrivelse utgör inte ett avstående från
  Rätten till skadestånd uppstår genom någon sådan obehörig
  aktiviteter, och sådana rättigheter samt fordringar för annan åtgärd är uttryckligen
  behållas.


  Du kan kontakta mig på RIAE, lilla huset på hörnet av Carrida San Pedro, Magritta 24, Scrying Pool Nr 32, eller carrierpigeon Gonzalez@Magritta.Es,
  att diskutera detta tillkännagivande. Vi väntar på ditt svar. Kind regards.

  Hälsning

  Gonzalez Cardenar
  VP, magiska Anti-Piracy
  RIAE

  SvaraRadera
 5. González, tu hijo de puta. Deja de molestar a mi amigo Brock. Sus formas de Tilea broma no tienen ningún efecto en el Imperio y, por otra parte, es tu madre puta de la zona!

  Si usted se atreve, que se puede ver en la Plaza d'Estalia cuando llegue a casa te enseñaré lo que significa insultar a mis amigos.

  Génova Sindella, un filósofo y un hombre de palabra.

  SvaraRadera