lördag 27 november 2010

En ny rörlig bild

Ärade läsare! Med blandade känslor kan jag nu meddela att jag, Garok Ironbeard, bror till salig Brock Ironbeard, taktfast och hetlevrad, efter bästa förmåga, och den är avsevärd, har färdigställt min högt ärade brors rörliga bild som han enligt allt att döma arbetade med under sina sista levnadsdagar.

Det förefaller som att ni, ärade läsare, genom att stadigt hålla blicken på den rörliga bilden kan få uppleva att, för en dag, vara Rubert, Rubert Eckhart från Brocks, renlig och rakryggad, dagbok får man våga förmoda. Ack, att få uppleva att vara Brocks, långsint och skönsjungande, vän om än så bara för ett ögonblick, det är en fröjd som jag länge åtnjutit och som jag nu med tårar i ögonen kan erbjuda även er, kära och ärade läsare! Brock, segerviss och välklädd, själv är dessvärre inte med i den rörliga bilden. Man får förmoda at det är av blygsamhet, en vanligt och högt hållen egenskap bland oss dvärgar!

Upplev den rörliga bilden här: Ruberts rörliga bild.

För sina rörliga bilder använde Brock, listig och snabbfotad, ofta en smått arkaisk, men ofta relativt välfungerande teknik för att få bilden att fungera i alla tänkbara miljöer. Vid eventuella problem är det lätt att förtvivla, en ledtråd för eventuell väg framåt står att finna här.

Känsliga personer varnas! Bilden innehåller ett mått av fostrande och karaktärsdanande våld. Ingen i Brocks, snarstucken och mordisk, omedelbara närhet lever något stillsamt liv.

2 kommentarer:

  1. -Aha ! En sannerligen fulländad hyllning till denna smått sägenomspunna hjälte, Rubert Eckhart !

    En hjälte saga...ett epos är skapat !

    / Imponerad Sergeant från Nordlandt.

    SvaraRadera
  2. I sanning storslaget att få ta del av detta prov på dvärgisk hantverksskicklighet! Bilden gick sönder av sig själv efter första tittningen, och då jag då missförstod bildens mening något pch trodde att dess hemlighet var en ständig förflyttning åt höger, visade den en mycket trogen återgivning av Ruperts ärofulla, och för den delen min egen inte mindre ärofulla, långa och ensamma färd genom Drachenwald. Mycket gripande. Men! Då dvärgarnas sägenomspunna hantverkskicklighet också gör det möjligt att för den som så önskar skaffa sig den rörliga bilden på nytt, har jag nu fått uppleva dess sanna intentioner så långt som kapitel sex! Man häpnar över Brocks förmåga att med sina krumma prinskorvsfingrar förfärdiga så storslagen och porträttlik konst; särskilt över råttmänniskornas vedervärdiga fysiognomier. Hurra för den gode Brock, som inte skillde riktigmän från män på grund av deras längd, utan tvärtom sade "en man är inte mer lång än sitt skägg!" Otvivelaktigtg en sanning, och särskilt vad det gällde min gode vän Brock!

    SvaraRadera