måndag 23 maj 2011

Mentala noteringar

Två saker har hänt:
 1. En talande apa har berättat för mig att Aleyna är fången på en plats utanför världen där en monstruös snigel med människohuvud våldför sig på henne. Notera: Apan är inte tillförlitlig, tvärtom har den farit med uppenbar osanning på flera punkter.
 2. En förvirrad man (Yussuf) har på torget målat en målning med kritor där han avbildar Aleyna som hotas av en fuktig monstrositet med människoansikte. Yussuf har sett scenen i en dröm och kan inte bli av med den på annat sätt än att måla.
Detta kan tolkas på flera sätt:
 • Scenario ett: Aleyna är fången någonstans och behöver min hjälp. Yussuf målar ett verkligt skeende.
 • Scenario två: Yussuf målar vad som redan har hänt och inget jag gör spelar någon roll för Aleyna.
 • Scenario tre: Aleyna är inte inblandad. Någon försöker få mig ur balans och/eller lura mig i en fälla.
 • Scenario fyra: Jag håller på att förlora förståndet, möjligtvis som en bieffekt av mina nya ögon.
Scenario två och fyra är ointressanta i jämförelse, åtminstone för tillfället. Scenario ett och tre är båda möjliga.

Scenario tre blir troligare genom det märkliga sammanträffandet att detta händer just nu, så snart efter det att jag fann mina ögon och började min undersökning. Jag noterar att jag nyligen, för första gången på trettio år vad jag vet, skaffat mig vad som kan vara en riktig fiende: apan på cirkusen. Apan på cirkusen har dessutom redan tidigare försökt få mig ur balans med just den här historien. Sammanträffande? Eller ligger apan bakom även detta? Eller någon annan? Fast vem?

Rimligt är att agera som om scenario ett är riktigt, men samtidigt vara vaksam. Jag saknar information. Min första prioritet bör vara att ta reda på mera.

Som avstamp drar jag mig till minnes en av al-Fentos briljanta taktiker, al-Fentos långsamma kniptångsmanöver, riskabel och svår men ibland enda vägen då man ställs inför överväldigande odds. Parallellen får extra relevans om man beaktar det al-Fento alltid betonade:
 • Förhasta dig icke.
 • Öppna aldrig mer än två fronter samtidigt.
I linje med analogin om kniptångsmanövern identifierar jag följande angreppsvinklar:

Angreppsvinkel ett: Yussuf

Vem är Yussuf? Han måste ha ett förflutet. Kanske något ledtråd finns där?

Uppslag: Kan man hjälpa Yussuf att få sina minnen tillbaka? Kan man bota honom? Om han blir av med sina drömmar, är han då till större eller mindre nytta?

Angreppssätt:
Undersök möjligheterna att med någon ört eller drog hjälpa Yussuf att sova drömlöst. Om möjligt, administrera drogen och observera Yussuf noga. Får han minnen åter och är de användbara?

Angreppssätt: Låt Yussuf vandra fritt och följ honom på avstånd. Rör han sig mot sina hemtrakter? Observera noga reaktionerna hos människor i hans omgivning. Känner någon igen honom? Observera även Yussuf. Reagerar han på något eller någon? Kanske något som kan ge en ledtråd om hans tidigare yrke?

Angreppsvinkel två: Drömmen

Enligt egen utsago har Yussuf fått sina bilder från sina drömmar.

Uppslag: Kan man få tillgång till samma drömmar?

Angreppssätt: Undersök om det finns substanser och övningar som kan ha sådana egenskaper. Administrera sagda substanser. Notera: riskabelt, kan försätta mig i ett sårbart tillstånd.

Uppslag: Kan Yussuf ta kontroll över sin dröm? Jag drar mig till minnes de råd man ger unga gladiatorer som plågas av mardrömmar och de metoder man lär dem. Exempel: I en dröm där man blir jagad kan man vända sig om och konfrontera sin förföljare. Kan samma teknik användas av Yussuf?

Angreppssätt: Förklara tekniken för Yussuf. Föreslå att han ska drömma att han konfronterar monstret. Alternativ: Föreslå att han ska drömma att Aleyna konfronterar monstret.

Angreppsvinkel tre: Målningen

Uppslag: Jag är säker på att beteendet vi ser hos Yussuf är ovanligt, men är det unikt?

Angreppssätt: Försök komma i kontakt med en målare och fråga ut honom. Kanske kan han säga något om Yussufs verk? Kanske detta har hänt någon annan målare, nyligen eller för länge sedan?

Uppslag: Yussuf målar med krita på sten, en metod som gör det svårt att framställa detaljer. Skulle andra material ge målningen andra, kraftfullare egenskaper?

Angreppssätt: Förse Yussuf med målarfärg och duk eller dylikt, så bra som är ekonomiskt möjligt. Låt Yussuf göra sin målning igen. Kanske får den andra, kraftfullare egenskaper? Notera: Gärna material av mer permanent natur för att försvåra för Yussuf att förstöra målningen när den är färdig.

Uppslag: Målningen ter sig för mig speciell, mer som en verklighet än en avbild. Vankeman nämnde inget sådant. Är detta något som hör ihop med mina nya ögon? Jag har lärt mig att om jag försummar ögonen och inte badar dem som de begärt förändras mitt seende.

Angreppssätt: Underlåt att bada ögonen så att seendet förändras. Betrakta återigen målningen. Avsöjar sig något? Notera: potentiellt sett riskabel väg att gå, många okända variabler.

Uppslag: På samma sätt som den unga gladiatorn kontrollerar sin dröm kanske Yussuf kan kontrollera sin trans under själva målandet?

Angreppssätt: Försök lära Yussuf att använda drömtekniken medans han målar. Se om han kan fås att måla att Aleyna besegrar monstret.

Uppslag: Även om det inte är säkert tyder en del på att målningen visar en verklig plats. Kan Amir använda sin förmåga för att ta sig till platsen?

Angreppssätt: Hitta Amir och fråga om hans uppfattning. Smickra honom med antydningar om hans stora ockulta kunskaper för att få honom intresserad.

Angreppsvinkel fyra: Apan

Apan vid cirkusen kände till scenariot och berättade en delvis annan berättelse. Har apan mer att berätta?

Uppslag: Hitta apan.

Angreppssätt: Fråga runt på Vankemans cirkus om någon såg cirkusen ge sig av eller vet något om den. Med lite tur har någon undersökt och kartlagt konkurrensen.

Angreppssätt: Fråga runt i större cirklar i staden.

Angreppsvinkel fem: Monstret

Inget omedelbart synligt angreppssätt här tyvärr.

Analys av styrkeförhållande

Fördelar:
 • Eventuellt är motståndaren ovetande om min existens (även om en del tyder på motsatsen) så ett överraskningsmoment är potentiellt sett möjligt.
 • Aleyna är, om hon är hotad, inget lätt byte på något sätt.
 • Jag kan eventuellt hoppas på hjälp från Vankeman och Ell. Kanske kan jag även dra in Amir. Kan inte på rak arm komma på någon mer jag ser det som klokt att anförtro mig åt.
Nackdelar:
 • Jag saknar kunskap och vet inte vad som pågår utan famlar i mörkret. Jag vet inte om ett hot finns. Jag kan mycket väl vara på väg att gå i en fälla.
 • Jag vet inte om det är bråttom. Jag vet inte om det redan är försent.
 • Aleynas inblandning skakar mig. Jag får vara vaksam på mig själv och mina reaktioner.
 • Mina färdigheter liknar Aleynas och ett problem som hon inte klarar av att lösa själv är det inte överdrivet sannolikt att jag kan lösa.
 • Vankeman har visat ett svagt intresse för problemet, trots dess ockulta natur. Ell är ett barn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar